Welkom bij TPM Installatietechniek

Onderhoud & Service werkzaamheden


PV installatie 


Een PV installatie is een vreemd geleidend deel op het dak van uw woning wat moet worden voorzien van de juiste aansluiting, aarding en connectoren in combinatie met het juist uitvoeren van de installatie en onderconstructie.

Elk zonnepaneel, omvormer of type onderconstructie heeft bepaalde eisen om zich verkoopbaar te stellen tegen verschillende daken, oppervlaktes, orientaties en weersomstandigheden. Voor alle genoemde kenmerken zijn er eisen gesteld om een installatie uit te voeren zodat deze voldoet aan de gestelde normen en certificeringen.

Bij het ontwerp wordt hier rekening mee gehouden door het installatiebedrijf, een ervaren installateur gebruikt over het algemeen een softwaretool die gekoppeld zit aan het kadaster met google maps zodat de orientatie, hoogte, windzone en schaduwval van het dakvlak juist worden berekend voor de opbrengst en terugverdientijd van de zonnestroom installatie. 


Jaarlijkse inspectie


Wij ontwerpen en leveren, plaatsen en monitoren van PV-installaties, deze installaties hebben installatie garantie en product garantie en vermogensgarantie maar dat zegt niks over de garantie op de juiste werking van het systeem.

Afhankelijk van welk gebied je woont kunnen er verschillende soorten vervuiling optreden of beschadigingen aan kabels of panelen zonder dat je er erg in hebt. Omdat een pv installatie een electrisch geleidend deel is wat spanning transporteerd kan er bij defecte geleiders een vlamboog onstaan. Een vlamboog is een kortsluiting die wordt veroorzaakt door oververhitting van cellen kabels of beschadigingen en kan leiden tot levens gevaarlijke situaties zoals brand of electrocutie maar ook tot lekkage door verstoppingen van dakgoten, afvoeren door de verzadiging van bladeren en takken of vogel nesten. 

Verzekeringen verplichten deze keuringen al voor installatie groter dan 50 zonnepanelen eens in de 5 jaar maar dat is alleen conform elektrotechnisch besluit. 


Onderhoud & service contract van TPM


Vooraf aan de onderhoudswerkzaamheden overleggen we met u en/of de desbetreffende gebouwbeheerder om een geschikt moment voor het onderhoud te bespreken. Tijdens de werkzaamheden wordt te allen tijde getracht om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Na afloop wordt de werkplek weer schoon achtergelaten. Wij voeren het onderhoud uit in de maanden Januari en Februari van elk jaar.

Het onderhoudscontract zonnepanelen houdt in dat 1x per jaar de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd door onze technische specialisten:

Complete reiniging van uw zonnepanelensysteem (met osmosewater)

Wanneer zonnepanelen verontreinigd zijn is dit terug te zien in de opbrengst van uw zonnestroomsysteem.

Dit kan oplopen tot wel 25% minder opbrengst. Afhankelijk van de soort installatie.

 

Gelukkig spoelt het meeste vuil met de regen weer weg. De mate van verontreiniging van uw panelen hangt af van:


  • De locatie van uw panelen; u woont vlak bij een drukke weg, waar veel roet in de lucht zit.
  • De hellingshoek van uw panelen; schuine panelen spoelen makkelijker schoon door de regen.
  • De weersomstandigheden; voornamelijk bij plat dak, met name door de grote hoeveelheid bladeren waardoor er meer kans is dat de bekabeling en de connectoren onder water komen staan wat een storing kan veroorzaken. Andere oorzaken kunnen zijn: vogelpoep, stuifmeel, (sahara) zand.

 

Visuele inspectie van de zonnepanelen op meerdere punten zoals;

De bekabeling bovendaks, de connectoren en het montageframe op meerdere punten.

 

Rapportage;

Een gedetailleerd zonnepanelen-inspectierapport van elk zonnepanelensysteem per dakvlak. In het rapport wordt o.a. helder weergegeven in hoeverre bovengenoemde zaken voldoen. Daarbij wordt ook aangegeven wat er aan bijzonderheden is geconstateerd en wat de eventuele gebreken zijn.
Vraag hier naar een offerte

 
 
 
 
 
 

Copyright © Alle rechten voorbehouden

unsplash